Huyện Khánh Vĩnh: Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức – Phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 16/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức – Phong cách Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội cụ Hồ lần thứ III năm 2020. Đến dự có đồng chí Ca Tông Thị Mến – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trương Việt Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Đỗ Hữu Minh Nghĩa – Phó Chủ tịch UBMT huyện; đồng chí Hà Teng – Chủ tịch Hội CCB huyện, đại diện các cơ quan Đoànn thể và các thí sinh, cổ động viên của 14 cơ sở Hội tham dự.
Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 18/5/2020, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã long trọng tổ chức buổi lễ Tọa đàm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học Bác Hồ phong cách sống giản dị, cần kiệm, liêm chính.
Ngày còn bé, với thế hệ chúng tôi chưa được 1 lần gặp chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu song từ những trang sách, những bài báo, những thước phim về Người và nhất là những tình cảm kính mến đặc biệt mà cha, mẹ tôi đã dành cho Người đã tác động đến nhận thức, khiến mỗi một đứa trẻ như tôi đều có cảm giác Bác Hồ rất gần gũi, bình dị bao dung như một người thân trong gia đình.
Bác Hồ và Tết trồng cây
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Lời dạy của Người không chỉ là kim chỉ nam cho ngành Giáo dục mà còn trở thành vấn đề thời sự của nhân loại nói chung trong thời kỳ biến đổi khí hậu hôm nay.
Xã Giang Ly học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngày 4/02/2020, tại Hội trường UBND xã Giang Ly, Đảng ủy xã Giang Ly tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các chi bộ trực thuộc.
Kinh nghiệm thực tiễn qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh
Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp sát với tình hình thực tế để đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên; đồng thời giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống người dân, những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm; đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ…
Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh: học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm sóc lo đời sống nhân dân.
Năm 2019, hệ thống chính trị vÀ đồng bÀo các dân tộc huyện Khánh Vĩnh tiếp tục học tập vÀ lÀm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân ”. Thấm nhuần lời dạy vÀ noi gương cuộc đời cách mạng phục vụ Nhân dân của Bác, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã xác định nhiệm vụ chăm lo đời sống Nhân dân lÀ nhiệm vụ quan trọng hÀng đầu của các nhiệm vụ chính trị.
CHUYÊN ĐỀ 2019
XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (TÀi liệu sinh hoạt chi bộ, đoÀn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)
Học theo gương Bác: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân lÀ nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời lÀ giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, NhÀ nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.
Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Triển khai chuyên đề học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Xem tại đây:28.signed.pdf
Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh triển khai công tác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tế các nhiệm vụ chính trị địa phương
Thời gian qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo cho đời sống của nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Khánh Vĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh học tập vÀ lÀm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngÀy 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nói một cách cô đọng nhất về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vÀ giá trị sự nghiệp của Người lÀ giá trị nhân văn. Đó lÀ giá trị tổng hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, thuộc bản chất người, được thể hiện qua tư tưởng, hÀnh động của Người, từ đó lan rộng ra toÀn xã hội về sự phấn đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam vÀ của toÀn thể nhân loại. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toÀn thể nhân dân Việt Nam cũng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc đó.
Học theo Bác Hồ: Không ngừng đọc sách để nâng cao kiến thức
Văn hóa đọc ngÀy nay đã trở thÀnh nhu cầu hết sức cần thiết trong thời đại khoa học, kĩ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão như hiện nay. Đọc sách để nâng tầm nhận thức, nâng cao sự hiểu biết những sắc thái chuyển biến của xã hội. Đọc sách để thu nạp kiến thức, vận dụng vÀo cuộc sống đồng thời đọc sách cũng lÀ cách để được nuôi dưỡng tâm hồn.
Chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Phong cách tác phong công tác trong tư tưởng vÀ tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người phấn đấu hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân của Người.
Một số vấn đề cần quan tâm thực hiện nhằm tạo chuyển biển rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh xác định lÀ một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong hơn một năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngÀy 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017, Đảng ủy Xã Khánh Bình đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 "Học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong Đảng bộ.
Những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) so với Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI)
Những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) so với Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) về học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm của cán bộ đảng viên hiện nay.
Nhìn lại 1 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Nhìn lại 1 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập vÀ lÀm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh
Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân
Cách đây 72 năm, ngay sau khi đất nước được độc lập, ngÀy 8-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trÀo “xóa nạn mù chữ” trong cả nước, thực hiện chống “giặc dốt” - kẻ thù nguy hiểm cùng với “giặc đói” vÀ “giặc ngoại xâm” lúc bấy giờ.
Nghĩ về hành động cần, kiệm, liêm, chính theo tấm gương của Bác Hồ.
Thiết thực chÀo mừng 127 năm ngÀy sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những ngÀy nÀy, các địa phương khắp nơi trên cả nước đang có những hoạt động sôi nổi hướng về ngÀy sinh nhật Bác.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH THEO CHỈ THỊ 05/BCT Ở HUYỆN KHÁNH VĨNH
NgÀy 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hÀnh Chỉ thị số 03/BCT về tiếp tục học tập vÀ lÀm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011-2015. Ngay sau khi có Kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 03/BCT của Bộ Chính trị, Huyện uỷ Khánh Vĩnh đã khẩn trương ban hÀnh các Kế hoạch triển khai thực hiện.
Huyện đoàn Khánh Vĩnh tổ chức Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
NgÀy 19/5/2016, tại NhÀ Thiếu nhi huyện Khánh Vĩnh Huyện đoÀn Khánh Vĩnh tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.
500 cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Khánh Vĩnh tham gia buổi giao lưu, tọa đàm, biểu dương gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tối ngÀy 17/5/2016, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức buổi giao lưu, tọa đÀm, biểu dương gương điển hình, tiêu biểu học tập vÀ lÀm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, nhằm giao lưu, tọa đÀm, gặp mặt những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập vÀ lÀm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
KẾT QUẢ SAU 5 NĂM ( 2011-2015) THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03/BCT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4-KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG
NgÀy 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hÀnh Chỉ thị số 03/BCT về tiếp tục học tập vÀ lÀm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011-2015. Để cụ thể hóa vÀ giúp các chi đảng bộ toÀn huyện triển khai công tác học tập lÀm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tinh thần Nghị quyết TW4-Khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, huyện ủy Khánh Vĩnh, Ban Tuyên giáo đã ban hÀnh các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung nÀy.
Khối Nội chính tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm, biểu dương gương điển hình, tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
NgÀy 29/4/2016 tại Hôi trường Trung tâm văn hóa huyện Kánh Vĩnh, khối Nội chính huyện bao gồm các cơ quan, đơn vị như Ban CHQS, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức buổi giao lưu, tọa đÀm, biểu dương gương điển hình, tiêu biểu học tập vÀ lÀm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016798
Số người trực tuyến
   Hiện có: 50   Khách