Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Khánh Vĩnh năm 2017
Kế hoạch đÀo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Khánh Vĩnh năm 2017. Xem tại đây: QĐ ĐAO TAO 2017.rar
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Khánh Vĩnh năm 2018.
Kế hoạch đÀo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Khánh Vĩnh năm 2018. Xem tại đây: QĐ DAO TAO 2018.rar
Công khai công tác tổ chức cán bộ tháng 11/2016
Công khai công tác tổ chức cán bộ tháng 11/2016
Công khai công tác tổ chức cán bộ tháng 10/2016
Công khai công tác tổ chức cán bộ tháng 10/2016
Quyết định ban hành Kế hoạch Đào tạo CBCCVC năm 2016
Quyết định ban hÀnh Kế hoạch ĐÀo tạo CBCCVC năm 2016, bấm vÀo để tải
Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử
Quyết định thÀnh lập Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện chính thức đi vào hoạt động
NgÀy 26/02/2016 ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hÀnh chính huyện chủ trì cuộc họp công bố Quyết định thÀnh lập Bộ phận tiếp nhận vÀ trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực thuộc Văn phòng HĐND vÀ UBND huyện (Bộ phận TNVTKQ huyện).
Ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện được bầu
NgÀy 02/3/2016 Ủy ban Bầu cử huyện Khánh Vĩnh ban hÀnh Quyết định số 11/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, danh sách các đơn vị bầu cử vÀ số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 lÀ 06 đơn vị, được bầu 30 đại biểu.
Công khai công tác tổ chức tháng 2/2016
Công khai công tác tổ chức tháng 2/2016
Huyện Khánh Vĩnh: Tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Sáng ngÀy 17.2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thÀnh phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức
Bổ sung hồ sơ, chuyển đổi vị trí công tác
Bổ sung hồ sơ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức danh, chức vụ quản lý.
Danh sách kê khai tài sản năm 2015
Danh sách kê khai tÀi sản năm 2015
Công văn thống kê, Báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Công văn thống kê vÀ Báo cáo nhu cầu đÀo tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Văn bản tập huấn công tác Thanh niên
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1022971
Số người trực tuyến
   Hiện có: 79   Khách