hướng dẫn triển khai lập BCTCNN năm 2018
hướng dẫn triển khai lập BCTCNN năm 2018 Xem tại đây: 249.pdf
triển khai thông báo biến động số dư tài khoản
triển khai thông báo biến động số dư tÀi khoản Xem tại đây: 250.pdf
triển khai thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ tài chính
triển khai thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngÀy 28/12/2018 của Bộ tÀi chính Xem tại đây: 23.pdf
Về công tác khóa số kế toán niên độ 2018 trên TABMIS
Về công tác khóa số kế toán niên độ 2018 trên TABMIS Xem tại đây:168.signed.pdf
Thành lập Tổ hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến KBNN
Quyết định số 41/QĐ-KBKV ngÀy 29/10/2018 của Kho bạc NhÀ nước tỉnh Khánh Hòa về việc thÀnh lập Tổ hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến KBNN. Xem tại đây:41.pdf
Thông tư 52/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tà
Thông tư 52/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngÀy 18/01/2016 của Bộ TÀi chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhÀ nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngÀy 30/6/2016 của Bộ TÀi chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngÀy 18/01/2016 của Bộ TÀi chính Xem tại đây: 52.pdf
Quyết định số 2899/QĐ-KBNN ngày 15/6/2018 của Kho bạc Nhà nước Về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện không có tổ chức phòng
Quyết định số 2899/QĐ-KBNN ngÀy 15/6/2018 của Kho bạc NhÀ nước Về việc ban hÀnh Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc NhÀ nước cấp huyện không có tổ chức phòng Xem tại đây: 2899.pdf
Mở tài khoản tiền gửi thu sự nghiệp khác
Kho bạc NhÀ nước tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc mở tÀi khoản tiền gửi thu sự nghiệp khác đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bản tỉnh Khánh Hòa
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 628500
Số người trực tuyến
   Hiện có: 31   Khách