TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHỢ THỊ TRẤN KHÁNH VĨNH, HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2017-2022
Thực hiện Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động của chợ, thực hiện văn minh thương mại, phục vụ tốt nhu cầu đời sống nhân dân trên địa bàn dân cư, tăng thu ngân sách nhà nước, duy trì nâng cấp và đầu tư phát triển chợ, giữ gìn vệ sinh và an ninh trật tự các chợ trên địa bàn.
CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH
Vừa qua, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/9/2017, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức buổi làm việc về thẩm định dự án, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng và một số nội dung khác có liên quan đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng các xã, thị trấn.
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 (đợt 1)
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 (đợt 1). Xem tại đây: QD giao von.signed.signed.pdf; PL kem QD.signed.signed.pdf
Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vÀ Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Xem tại đây: 79.signed.pdf Xem tại đây: 745.signed-QĐ phe duyet.pdf Xem tại đây: 3. BCTM ĐCQH SDD huyện Khánh Vĩnh 2020.doc Xem tại đây: HINH.docx
Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khánh Vinh
Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Khánh Vinh Xem tại đây: 394.signed.pdf Xem tại đây: 4112.pdf Xem tại đây: danh muc.pdf Xem tại đây: Ban Do KHSDD 2019.docx
Về việc phê duyệt Đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đô thị mới thị trấn Khánh Vĩnh (Khu Suối Bùn), huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đô thị mới thị trấn Khánh Vĩnh (Khu Suối Bùn), huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:phe duyet do an 984.pdf
CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH
NgÀy 12/9/2017, Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức buổi lÀm việc về thẩm định dự án, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa vÀo sử dụng vÀ một số nội dung khác có liên quan đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng các xã, thị trấn.
TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHỢ THỊ TRẤN KHÁNH VĨNH, HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2017-2022
Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhÀ nước vÀ từng bước thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động của chợ, thực hiện văn minh thương mại, phục vụ tốt nhu cầu đời sống nhân dân trên địa bÀn dân cư, tăng thu ngân sách nhÀ nước, duy trì nâng cấp vÀ đầu tư phát triển chợ, giữ gìn vệ sinh vÀ an ninh trật tự các chợ trên địa bÀn.
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 628500
Số người trực tuyến
   Hiện có: 20   Khách