Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện tháng 5/2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020
Trong tháng 5/2020, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tham dự các cuộc họp cấp tỉnh; chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện tháng 4/2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện tháng 4/2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 798568
Số người trực tuyến
   Hiện có: 86   Khách