Huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác “Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022”
Sáng ngày 09/8/2022, huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác“Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022”
Khánh Vĩnh: Tăng cường triển khai các giải pháp trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI
Để nâng cao nhận thức, sau khi Chỉ thị số 19-CT/TW được ban hành, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức lồng ghép quán triệt những nội dung của Chỉ thị chođội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng có hình thức phổ biến Chỉ thị phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Giao UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các địa phương, các ngành có liên quan thống kê, rà soát các đối tượng trong độ tuổi lao động, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm và theo giai đoạn gắn với Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Khánh Vĩnh: Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm
Từ năm 2015 - 2020, công tác đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh chủ yếu dựa vào Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956). Trong giai đoạn này, đã tổ chức 55 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp với 1.457 học viên, với các nghề được đào tạo gồm: May công nghiệp, xây dựng nề, mộc dân dụng, sửa chữa xe máy, hàn, chế biến thủy sản, nấu ăn,… Tỷ lệ học viên có việc làm sau khi đào tạo nghề đạt hơn 90%. Tổ chức đào tạo cho 290 lao động về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, kỹ thuật canh tác nông nghiệp cho lao động nông nghiệp tại địa phương.
Tuyên truyền thực hiện Đề án “Giải quyết lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà đã có những phát triển vượt bật, vấn đề lao động – việc làm luôn thay đổi và phát triển phù hợp với sự phát triển kinh tế của tỉnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là sự tất yếu, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hội nghị triển khai hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày 20/4/2022 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Khánh Vĩnh triển khai Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Từ ngày 6/4/2022, NHCSXH huyện Khánh Vĩnh đã hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại các phiên giao dịch các, xã thị trấn trên địa bàn huyện .
Vốn tín dụng chính sách xã hội giúp hộ nghèo thay đổi tập quán sản xuất
Vay vốn tín dụng xã hội với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp, lãi suất ưu đãi có thể giúp các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận chính sách của Nhà nước; trực tiếp hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tập quán sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
NHCSXH hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Khánh Vĩnh: Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Qua 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2010 - 2020), huyện Khánh Vĩnh đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế địa phương.
|<<    <   
[1]23
   >    >>|
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.201
Số người trực tuyến
   Hiện có: 44   Khách