văn bản mới
 • Về việc ban hành quy trình đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ cấp nước
 • V/v tiếp tục thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng
 • V/v bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
 • Quyết định về việc công nhận đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm 2019
 • Quyết định về việc phê duyệt, công bố chỉ số và xếp hạng CCHC năm 2019
 • Liên kết banner

  Lượt Truy Cập
  Số lượt truy cập: 1016775
  Số người trực tuyến
     Hiện có: 44   Khách