Công khai Kế hoạch sử dụng đất 2020 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Công khai Kế hoạch sử dụng đất 2020 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Rà soát, đánh giá Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
RÀ soát, đánh giá Quy chế phối hợp quản lý lao động lÀ người nước ngoÀi lÀm việc trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:282.signed.pdf
Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hÀnh chính lĩnh vực Nông nghiệp vÀ Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh vÀ Xã hội trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:116a.pdf
Kết quả thực hiện chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2011-2020
Kết quả thực hiện chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2011-2020 Xem tại đây:74.signed.pdf
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 628500
Số người trực tuyến
   Hiện có: 41   Khách