Kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tư tưởng đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh
Khánh Vĩnh là huyện miền núi nằm ở phía tây của tỉnh Khánh Hòa, có địa bàn rộng, dân cư lại phân bố không đồng đều, với hơn 70% dân số là người đồng bào các dân tộc thiểu số; có 04 tôn giáo chính (Công giáo, Đạo Tin lành, Phật giáo, Đạo Cao đài) với hơn 11.000 tín đồ, trong đó chủ yếu theo Công giáo và Đạo Tin lành
Bảo tồn văn hóa truyền thống ở Khánh Vĩnh
Huyện Khánh Vĩnh có nhiều thành phần DTTS sinh sống đã tạo nên sự phong phú, đa dạng về các loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể mang đậm nét đặc trưng như lễ cưới, lễ bỏ mả, lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà mới, lễ hội tung còn
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 730.094
Số người trực tuyến
   Hiện có: 41   Khách