XÃ CẦU BÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÀN DÊXÃ CẦU BÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÀN DÊ
Mô hình nuôi dê trước đây chưa phổ biến trên địa bàn xã Cầu Bà, nhưng từ năm 2017 trên địa bàn xã đã có hộ ông Hà Nghiệp (thôn Đá Trắng) chỉ với 1 con dê cái giống Bách thảo đang mang thai; đến nay, đàn dê của gia đình ông Nghiệp đã có 13 con và đem lại thu nhập từ chăn nuôi dê khá ổn định.
Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vÀ Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Xem tại đây: 79.signed.pdf Xem tại đây: 745.signed-QĐ phe duyet.pdf Xem tại đây: 3. BCTM ĐCQH SDD huyện Khánh Vĩnh 2020.doc Xem tại đây: HINH.docx
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:4079.signed.pdf
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khánh Vĩnh
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:585.signed.pdf
về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Giang ly, huyện Khánh Vĩnh
về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Giang ly, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:21.signed_01.pdf
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh thượng, huyện Khánh vĩnh
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh thượng, huyện Khánh vĩnh Xem tại đây:QD 560.pdf
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị xã Khánh phú đến năm 2020, tỉ lệ 1/2000 Địa điểm: xã Khánh phú - huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị xã Khánh phú đến năm 2020, tỉ lệ 1/2000 Địa điểm: xã Khánh phú - huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:QĐ 807.pdf
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Cầu BÀ, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:QĐ phe duyệt đồ án.pdf
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 vÀ định hướng đến năm 2030 Xem tại đây:QĐ phê duyệt QH.pdf
Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:SỐ 557 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG NTM ĐẾN NĂM 2020 XÃ KHÁNH ĐÔNG.pdf
Ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020
Ban hÀnh Kế hoạch thực hiện nâng cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020 Xem tại đây:881.signed.pdf
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tê - Xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tê - Xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030 Xem tại đây:QĐ phê duyệt quy hoạch den 2030 (Nong nghiep).PDF
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016415
Số người trực tuyến
   Hiện có: 315   Khách