Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vÀ Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Xem tại đây: 79.signed.pdf Xem tại đây: 745.signed-QĐ phe duyet.pdf Xem tại đây: 3. BCTM ĐCQH SDD huyện Khánh Vĩnh 2020.doc Xem tại đây: HINH.docx
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:4079.signed.pdf
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khánh Vĩnh
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:585.signed.pdf
về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Giang ly, huyện Khánh Vĩnh
về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Giang ly, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:21.signed_01.pdf
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh thượng, huyện Khánh vĩnh
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh thượng, huyện Khánh vĩnh Xem tại đây:QD 560.pdf
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị xã Khánh phú đến năm 2020, tỉ lệ 1/2000 Địa điểm: xã Khánh phú - huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị xã Khánh phú đến năm 2020, tỉ lệ 1/2000 Địa điểm: xã Khánh phú - huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:QĐ 807.pdf
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Cầu BÀ, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:QĐ phe duyệt đồ án.pdf
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và định hướng đến năm 2030
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 vÀ định hướng đến năm 2030 Xem tại đây:QĐ phê duyệt QH.pdf
Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:SỐ 557 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG NTM ĐẾN NĂM 2020 XÃ KHÁNH ĐÔNG.pdf
Ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020
Ban hÀnh Kế hoạch thực hiện nâng cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020 Xem tại đây:881.signed.pdf
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tê - Xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tê - Xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030 Xem tại đây:QĐ phê duyệt quy hoạch den 2030 (Nong nghiep).PDF
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 622061
Số người trực tuyến
   Hiện có: 18   Khách