Bà: Ca Tông Thị Mến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh
Bà: Ca Tông Thị Mến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh Điện thoại: 0583.790.775 Di động: 0985319397 Email: cttmen@khanhhoa.gov.vn
Văn Ngọc Hường – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh
Văn Ngọc Hường – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh VĩnhĐiện thoại: 0583.790.256 Di động: Email:  vnhuong@khanhhoa.gov.vn
Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện
Ông: Nguyễn Văn Thuận – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh Điện thoại: 0583.790.777 Di động: 0914036413 Email: nvthuan@khanhhoa.gov.vn
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.688
Số người trực tuyến
   Hiện có: 48   Khách