Thu hút đầu tư chưa như kỳ vọng
Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2019, kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng.
"Diên Hồng" của doanh nhân
Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” đã chính thức mở ra từ ngày 3-9. Qua cuộc vận động này, các doanh nghiệp, doanh nhân có một địa chỉ cụ thể để góp ý, đề xuất, kiến nghị Đảng và Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của doanh nghiệp.
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1022971
Số người trực tuyến
   Hiện có: 77   Khách