Ủy ban Mặt trận Thị trấn Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10”.
. Sáng ngày 30/9/2020, Ủy ban Mặt trận Thị trấn Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10”
Hội Nông dân xã Khánh Hiệp phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai giảng Lớp kỹ thuật trồng cây ăn quả.
Sáng ngày 15/5/2020 Hội Nông dân xã Khánh Hiệp phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức mở lớp kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi.
ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN
1. Thị trấn Khánh Vĩnh Ông: Phan Văn Phương Chức vụ: Chủ tịch
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 730.103
Số người trực tuyến
   Hiện có: 35   Khách