Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng là “đi trước mở đường”, thời gian qua, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên như chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước
Huyện Khánh Vĩnh đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”. Nhận thức vấn đề đó, trên cơ sở bám sát chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, thời gian qua Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được một số kết quả tích cực.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Nghị quyết của Đảng là định hướng chính trị phát triển đất nước, của địa phương trong từng giai đoạn cách mạng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng ngày 13/01/2022, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho hơn 200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của 27 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp
Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 13/11/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức 17 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ở 40 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện.
Huyện Khánh Vĩnh khai giảng lớp Bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Sáng ngày 27/10/2020, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2020. Dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Mấu Văn Phi - Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Trung tâm Chính trị huyện và 90 học viên là bí thư, cấp ủy viên đến từ 40 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khánh vĩnh tổ chức phiên họp thứ 02 nhiệm kỳ 2020 – 2025
Sáng ngày 8/10/2020, đồng chí Mấu Văn Phi – Bí thư Huyện ủy chủ trì phiên họp thứ 02, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng 25-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 và tiến hành bế mạc. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số ban ngành tỉnh và 170 đại biểu đại diện cho 1.518 đảng viên toàn huyện tham dự.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.335
Số người trực tuyến
   Hiện có: 34   Khách