Giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phương liên quan đến việc giải quyết đơn kiến nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất của UBND xã Khánh Phú.
Giải quyết đơn kiến nghị của bÀ Nguyễn Thị Phương liên quan đến việc giải quyết đơn kiến nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất của UBND xã Khánh Phú. Xem tại đây:II.2.3.2.Báo cáo trả lời, Nguyễn Thị Phương.pdf
Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân
Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân Xem tại đây:II.2.3.2.Báo cáo trả lời Trần Thị Tố Nữ.pdf
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.084
Số người trực tuyến
   Hiện có: 81   Khách