Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (ODT)
Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (ODT) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp được bố trí đất tái định cư tại khu tái định cư thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh
Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong xây dựng Nông thôn mới ở Khánh Vĩnh
Xây dựng nông thôn mới được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Khánh Vĩnh: Hoàn thành đầu tư Khu tái định cư Thị Trấn Khánh Vĩnh
Ngày 08/5/2018, huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Khu tái định cư Thị Trấn Khánh Vĩnh.
KHÁNH VĨNH: Hoàn thành đầu tư Khu tái định cư Thị Trấn Khánh Vĩnh
NgÀy 08/5/2018, huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức nghiệm thu đưa vÀo sử dụng công trình Khu tái định cư Thị Trấn Khánh Vĩnh.
Ban quản lí các công trình công cộng và môi trường Khánh Vĩnh ra quân, khẩn trương dọn dẹp môi trường sau cơn bão số 12
Sau cơn bão số 12, Thị Trấn Khánh Vĩnh đã bị thiệt hại nặng nề, nhiều cây cối đổ ngã, vật liệu lợp nhÀ, trÀn ngập ra đường. Cùng với các cấp các ngÀnh trong huyện, những ngÀy qua, lãnh đạo Ban quản lí các công trình công cộng vÀ môi trường Khánh Vĩnh đã chỉ đạo lực lượng công nhân, lao động của đơn vị ra quân, khẩn trương dọn dẹp môi trường đô thị Thị Trấn Khánh Vĩnh sau cơn bão số 12.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong xây dựng Nông thôn mới ở Khánh Vĩnh
Xây dựng nông thôn mới được Đảng ta xác định lÀ nhiệm vụ quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Mục đích lÀ nhằm hướng đến xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế vÀ các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý.
Khánh Vĩnh: HOÀN THÀNH VIỆC THI CÔNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀO KHU SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI
Năm 2016, Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bÀo dân tộc thiểu số vÀ miền núi triển khai trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh bao gồm rất nhiều hợp phần như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ nghè;o để triển khai thực hiện xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất; chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các hộ nghè;o ở vùng khó khăn
QUAN TÂM ĐẦU TƯ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀO KHU SẢN XUẤT
Từ năm 2014, cử tri xã Khánh Hiệp-huyện Khánh Vĩnh đề nghị huyện đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến đường từ đất ông Cao Văn Liên vÀo khu sản xuất thôn CÀ Thiêu xã Khánh Hiệp.
Huyện Khánh Vĩnh đầu tư trên 78 tỉ đồng thực hiện phát triển đô thị giai đoạn 2011-2015
Thông qua chương trình phát triển đô thị giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, huyện Khánh Vĩnh đã đầu tư trên 78 tỉ đồng xây dựng các công trình trường học, đường giao thông, qui hoạch chi tiết trung tâm Thị trấn Khánh Vĩnh.
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.562
Số người trực tuyến
   Hiện có: 59   Khách