Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện tháng 5/2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020
Trong tháng 5/2020, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tham dự các cuộc họp cấp tỉnh; chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện tháng 4/2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện tháng 4/2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016114
Số người trực tuyến
   Hiện có: 76   Khách