Kết luận Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-HĐTĐKT ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Quyết định số 33/QĐ-HĐTĐKT ngày 07/10/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Nguyễn Xuân Hải
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập hồi 15 giờ 05 ngày 27/10/2020 tại thôn Bầu Sang, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Lê Thị Thanh An
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 06/BB-VPHC do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập hồi 16 giờ 15 ngày 27/10/2020 tại thôn Bầu Sang, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;
Xử phạt vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực khoáng sản Ông Trần Minh Hiếu
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC do UBND xã Liên Sang lập hồi 15 giờ 50 ngày 07/9/2020 tại xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;
Xử phạt vi phạm hành chính trong trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập hồi 10 giờ 30 ngày 27/8/2020 tại thôn Chà Liên, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa;
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 729.870
Số người trực tuyến
   Hiện có: 56   Khách