Hướng dẫn khen thưởng tổng kết phong trào thi đua yêu nước 05 năm, giai đoạn 2016-2020
Triển khai Kế hoạch 2275/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước huyện Khánh Vĩnh lần thứ IV năm 2020 và Hướng dẫn số 2874/HD-UBND ngày 01/10/2019 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020)
Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Khánh Vĩnh năm 2020
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Vĩnh năm 2020”, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Khánh Vĩnh xây dựng ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khuyện Khánh Vĩnh năm 2020
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc nhân dịp tổng kết 10 năm thi hành luật Phòng chống bạo lực gia đình (2008-2018) trên địa bàn huyện
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc nhân dịp tổng kết 10 năm thi hÀnh luật Phòng chống bạo lực gia đình (2008-2018) trên địa bÀn huyện Xem tại đây:516.signed.pdf
Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu Hội người mù huyện Khánh Vĩnh, nhiệm Kỳ II (2018-2023)
Về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu Hội người mù huyện Khánh Vĩnh, nhiệm Kỳ II (2018-2023) Xem tại đây:513.signed.pdf
về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
về việc khen thưởng thÀnh tích xuất sắc trong công tác sơ kết phong trÀo thi đua 6 tháng đầu năm 2018 Xem tại đây:445.signed.pdf
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016616
Số người trực tuyến
   Hiện có: 68   Khách