NHCSXH Khánh Vĩnh: Nhiều giải pháp đơn giản hóa thủ tục cho vay, tạo thuận lợi cho người dân vay vốn
Đơn giản hóa thủ tục cho vay, tích cực phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác, không ngừng cắt giảm những thủ tục không cần thiết... là những giải pháp mà Ngân hàng CSXH huyện Khánh Vĩnh đã, đang triển khai. Qua đó các hộ gia đình thuộc diện chính sách ngày càng được vay vốn một cách thuận lợi hơn.
Thông tin chương trình phát sóng chuyển mục "Thuế và Đời sống" trên truyền hình VTV1, VTV3
Tổng cục Thuế đã phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam 9VTV) xây dựng chuyện mục thường kỳ về Thuế phát sóng trên VTV. Đến nay, Trailer quảng bá Chương trình chuyên mục thường kỳ về Thuế đã phát 02 lần trong ngày 20 và 21 tháng 6 trên VTV; Chương trình chuyên mục đầu tiên chính thức lên sóng lúc 20 giờ, thứ hai, ngày 22/6/2020
UBND huyện Khánh Vĩnh tổ chức đối thoại doanh nghiệp, hộ kinh doanh năm 2019
Ngày 06/11/2019, UBND huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị đối thoại với 19 doanh nghiệp, hộ kinh doanh năm 2019. Đồng chí Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị đối thoại còn có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện.
Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện
Ngày 06/11/2019, tại Hội trường Chi cục Thuế Tây Khánh Hòa, ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện đã có buổi đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.
Về việc ban hành Quy chế phối hợp cho ý kiếm đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Về việc ban hÀnh Quy chế phối hợp cho ý kiếm đối với các dự án đầu tư ngoÀi ngân sách trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:899.signed.pdf
Không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận chính sách thuế
Không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong thủ tục hÀnh chính, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận chính sách thuế Xem tại đây:BAN CAM KET.signed (1).pdf
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 01)
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 01) Xem tại đây:880.signed.pdf
Kết luận của UBND huyện tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh năm 2018
Kết luận của UBND huyện tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh năm 2018 Xem tại đây:116.signed.signed.pdf
Về tiếp tục đẩy mạng triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu
Về tiếp tục đẩy mạng triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngÀy 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ vÀ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 vÀ chỉ thị số 23/CT-TTg ngÀy 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngÀy 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hÀnh cùng doanh nghiệp trong năm 2018 Xem tại đây:Chi thị 07.pdf
Báo cáo vướng mắc của doanh nghiệp theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh
Báo cáo vướng mắc của doanh nghiệp theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngÀy 04/7/2016 của UBND tỉnh Xem tại đây:3368.pdf
Triển khai chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng chính phủ
Triển khai chỉ thị số 07/CT-TTg ngÀy 05/3/2018 của Thủ tướng chính phủ Xem tại đây:2436 cua UBND huyen.signed.signed.pdf
Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho danh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ban hÀnh Quy chế phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho danh nghiệp trên địa bÀn tỉnh Khánh Hòa Xem tại đây:1671.pdf
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang-huyện Khánh Vĩnh-tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015,2016-2020 và định hướng đến năm 2030
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Liên Sang-huyện Khánh Vĩnh-tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015,2016-2020 vÀ định hướng đến năm 2030 Xem tại đây: QĐ phê duyệt QH.pdf
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị xã Khánh Phú đến năm 2020, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Xã Khánh Phú-huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị xã Khánh Phú đến năm 2020, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Xã Khánh Phú-huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây: QĐ 807.pdf
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tê-Xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tê-Xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030 Xem tại đây:QĐ phê duyệt quy hoạch den 2030 (Nong nghiep).PDF
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Cầu BÀ, huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:QĐ phe duyệt đồ án.pdf
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Giang Ly, huyện khánh vĩnh Xem tại đây:
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Giang Ly, huyện khánh vĩnh Xem tại đây:21.signed_01.pdf
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh Đông, huyện Khánh vĩnh
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Khánh Đông, huyện Khánh vĩnh Xem tại đây: SỐ 557 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG NTM ĐẾN NĂM 2020 XÃ KHÁNH ĐÔNG.pdf
Không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận chính sách.
Không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong thủ tục hÀnh chính, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận chính sách. Xem tại đây: BAN CAM KET.signed.pdf
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Luật số 04/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vÀ vừ
Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vÀo nông nghiệp, nông thôn
Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ vÀ vừa khởi nghiệp sáng tạo
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1022971
Số người trực tuyến
   Hiện có: 121   Khách