Đăng ký BHXH tự nguyện ngay trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa!
Với bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH), ai cũng có thể tham gia, cho dù là lao động tự do hay những người nội trợ. Khi hết hết tuổi lao động, người tham gia được hưởng các chế độ như người hưu trí. Khi tham gia BHXH tự nguyện, khách hàng có 5 quyền lợi chính như sau:
Những chuyển biến sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lÀ hai chính sách xã hội quan trọng, lÀ trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, được Đảng, NhÀ nước ta hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị như Chỉ thị số 15-CT/TW, ngÀy 26/5/1997 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội vÀ Chỉ thị số 38-CT/TW,...
Số điện thoại, Email, Group cải cách hành chính
Số điện thoại, Email, Group cải cách hÀnh chính
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1022971
Số người trực tuyến
   Hiện có: 85   Khách