Quyết định Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp xã thuộc huyện Khánh Vĩnh năm 2020
Căn cứ nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức của UBND các xã, thị trấn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp xã thuộc huyện Khánh Vĩnh năm 2020
Kế hhoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện công tác CCHC phục vụ Nhân dân; nâng cao chất lượng quy định TTHC; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về TTHC;
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 229-KH/BCĐ ngày 09/3/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2020, UBND huyện Khánh Vĩnh xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2020
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1022971
Số người trực tuyến
   Hiện có: 67   Khách