Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tập huấn nghiệp vụ chứng thực năm 2022
Ngày 20 tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chứng thực cho công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đây là lớp thứ nhất trong khuôn khổ 04 lớp do Sở Tư pháp tổ chức theo Kế hoạch số 1162/KH-STP ngày 18 tháng 8 năm 2022
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2022 tại huyện Khánh Vĩnh
Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Khánh Vĩnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2022 cho 140 đại biểu là Trưởng thôn, Phó trưởng thôn; Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố; Già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở của 14 xã, thị trấn.
Xã Liên Sang tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
Sáng 07/7/2022, UBND xã Liên Sang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật cho gần 40 người dân thuộc hai thôn trên địa bàn xã.
Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý tại huyện Khánh Vĩnh.
Nhằm góp phần nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và bà con nhân dân tại địa phương, ngày 27 tháng 6 năm 2022, Phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức 02 Hội nghị phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại huyện. Các xã được chọn để tổ chức Hội nghị năm nay là Khánh Đông và Khánh Bình
Giới thiệu một số nội dung quan trọng của Luật số 03/2022/QH15
Ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Luật số 03/2022/QH15)
Khánh Vĩnh mở lớp bồi dưỡng chuyên đề Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo
Sáng ngày 30/5/2022, Trung tâm chính trị huyện Khánh Vĩnh đã mở lớp bồi dưỡng chuyên đề Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho 45 học viên là cán bộ phụ trách công tác tôn giáo; lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể ở 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Tuyên truyền Quyết định 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch, Phó chủ tịch và hội viên nồng cốt 4 xã Cánh Tây
Sáng 24/5/2022, tại Nhà Văn hóa xã Liên Sang, hơn 40 người là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cùng hội viên nòng cốt tiêu biểu của 4 xã Cánh Tây đã tham dự Hội nghị tuyên truyền pháp luật theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg
Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại xã Khánh Hiệp
Ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Khánh Hiệp, Phòng Tư pháp–cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.905
Số người trực tuyến
   Hiện có: 51   Khách