BÁO CÁO THỰC HIỆN GIẢI PHÁP
Áp dụng việc kiểm soát quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để triển khai thực hiện liên thông giải quyết TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến trên phần mềm Một cửa
HỒ SƠ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM VIET NAM DIGITAL AWARDS 2019
1. Giải pháp ứng dụng công nghệ số: Việc giải quyết công việc trong cơ quan nhà nước sử dụng trao đổi bằng văn bản giấy là chủ yếu giữa các cơ quan, hành chính nhà nước. Thực hiện trao đổi văn bản theo phương thức cũ gây tốn nhiều chi phí về in ấn và phát hành văn bản. Cuối năm 2014 thực hiện theo kế hoạch triển khai UBND tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh bắt đầu triển khai việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản trong cơ quan hành chính nhà nước. Trong 1 năm đầu triển khai việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản chưa thực sự hiệu quả trong cơ quan nhà nước. Với tốc độ phát triển của khoa học công nghệ thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật mà đặc biệt là công nghiệp thông tin vào trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đặc biệt trong hành chính nhà nước. Nhận thức được điều này, lãnh đạo cấp ủy Đảng, UBND huyện Khánh Vĩnh đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất và hiệu quả nhất, tuyên truyền đến các cán bộ, công chức trên địa bàn toàn huyện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước. Chuyển đổi phương thức làm việc truyền thống sang phương thức điện tử.
văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.574
Số người trực tuyến
   Hiện có: 46   Khách