Công bố quyết định thanh tra tại Ban quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện
Nhằm phục vụ việc thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình về tổ chức vÀ hoạt động của Ban quản lý Công trình Công cộng vÀ Môi trường huyện, UBND huyện đã thÀnh lập ĐoÀn thanh tra thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhÀ nước (bao gồm các nguồn thu khác) đối với Ban quản lý Công trình Công cộng vÀ Môi trường.
Ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Ban hÀnh kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây: QĐ ban hanh KH PCTN.signed.signed.pdf Xem tại đây: UBND-Kế hoạch PCTN 2019 CS.signed.signed.pdf
Phê duyệt danh sách các cuộc kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Phê duyệt danh sách các cuộc kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh Xem tại đây:21qd.signed.pdf
Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của thanh tra huyện Khánh Vĩnh.
Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của thanh tra huyện Khánh Vĩnh. Xem tại đây:QĐ 674-UBND huyện phê duyệt KH thanh tra 2019.pdf
Kế hoạch Thanh tra năm 2018
Căn cứ Công văn số 2670/UBND-NC ngÀy 16/10/2017 của UBND huyện về việc xây dựng chương trình công tác năm 2018. Thanh tra huyện Khánh Vĩnh xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 trên địa bÀn huyện Khánh Vĩnh.
Quyết định thanh tra công chức, công vụ, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Quyết định thanh tra công chức, công vụ, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hÀnh chính 6 tháng đầu năm 2017. Tải tại đây
THANH TRA HUYỆN KHÁNH VĨNH: Công bố Quyết định số 1697/QĐ-UBND về thanh tra công chức, công vụ, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính năm 2017
Sáng ngÀy 28/7/2017, tại trụ sở cơ quan Thanh tra huyện Khánh Vĩnh, ĐoÀn thanh tra huyện đã tổ chức công bố Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngÀy 21/7/2017 của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh về thanh tra việc thực hiện công chức, công vụ, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hÀnh chính 6 tháng đầu năm 2017 đối với Phòng Lao động Thương binh vÀ Xã hội huyện, Bộ phận Tiếp nhận vÀ Trả kết quả cấp huyện.
QD 1577-UBND thanh tra phong Nong nghiep 6-2017
QD 1577-UBND thanh tra phong Nong nghiep 6-2017. Tải tải đây
QÐ thanh tra so 1630-2017 về TTra TTBT XH huyện
QÐ thanh tra so 1630-2017 về TTra TTBT XH huyện. Tải tại đây
THANH TRA HUYỆN KHÁNH VĨNH: Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện
Sáng ngÀy 05/7/2017, tại trụ sở cơ quan Thanh tra huyện Khánh Vĩnh, ĐoÀn thanh tra huyện đã tổ chức công bố Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngÀy 27/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh về thanh tra công tác quản lý, sử dụng tÀi chính, ngân sách vÀ các nguồn thu khác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Vĩnh trong các năm 2015, 2016 vÀ 2017.
Công bố Quyết định thanh tra Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện trong 3 năm (2014, 2015, 2016)
Sáng ngÀy 09/6/2017, tại trụ sở cơ quan Thanh tra huyện Khánh Vĩnh, ĐoÀn thanh tra huyện đã tổ chức công bố Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngÀy 06/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh về thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách vÀ đầu tư xây dựng cơ bản tại Phòng Nông nghiệp vÀ phát triển Nông thôn huyện Khánh Vĩnh trong 3 năm (2014, 2015, 2016).
Công bố và công khai kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND xã Sơn Thái trong 03 năm (2014 - 2016)
Sáng ngÀy 09/6/2017, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, tại trụ sở cơ quan Thanh tra huyện Khánh Vĩnh, Chánh thanh tra huyện-Trưởng đoÀn thanh tra đã công bố vÀ công khai Kết luận thanh tra số 1466/KL-UBND ngÀy 06/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh về việc quản lý, sử dụng tÀi chính ngân sách vÀ đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND xã Sơn Thái trong 03 năm (2014 – 2016).
Công bố thanh tra công tác công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong 2 năm (2015-2016).
Sáng ngÀy 21/4/2017, tại trụ sở cơ quan Thanh tra huyện Khánh Vĩnh, ĐoÀn thanh tra huyện đã tổ chức công bố Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngÀy 07/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh về việc thanh tra công tác công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong 2 năm (2015-2016)
Quyết định 370/QĐ-BCĐ
Quyết định 370/QĐ-BCĐ, ngÀy 25/03/2016 của Ban Chỉ đạo 81 về việc ban hÀnh quy chế lÀm việc của Ban Chỉ đạo 81
Thông tư 02/2016/TT-TTCP
Thông tư 02/2016/TT-TTCP, ngÀy 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sữa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2013/TT-TTCP, ngÀy 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hÀnh chính
Thông tư 07/2013/TT-TTCP
Thông tư 07/2013/TT-TTCP, ngÀy 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hÀnh chính
Quyết định 371/QĐ-BCĐ
Quyết định 371/QĐ-BCĐ, ngÀy 25/03/2016 của Ban Chỉ đạo 81 về việc ban hÀnh quy chế Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân trong tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bÀn huyện
Chỉ thị 06 của UBND huyện
Chỉ thị 06/2016/CT-UBND, ngÀy 25/3/2016 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc thực hiện Quyết định 81/Q-TTg, ngÀy 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 435/QĐ-UBND
Quyết định 435/QĐ-UBND, ngÀy 16/10/2015 của UBND huyện về việc ban hÀnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vÀ cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Khánh Vĩnh
Chỉ thị 12/2016/CT-UBND
Chỉ thị 12/2016/CT-UBND, ngÀy 20/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh về Tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng
Quyết định 09/QĐ-BCĐ
Quyết định 09/QĐ-BCĐ, ngÀy 25/03/2016 của Ban Chỉ đạo 81 về việc phân công nhiệm vụ các thÀnh viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/Q-TTg, ngÀy 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Giới thiệu
Phòng, chóng dịch bệnh virut corona ncov
Tổ chức hành chính
Tin tức sự kiện
Thông tin hoạt động
Chỉ đạo điều hành
Cải cách hành chính
Thông tin tuyên truyền
Dịch vụ công trực tuyến
Quy hoạch - Chiến lược - Kế hoạch dài hạn
Dự án - Hạng mục đầu tư
Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học
Thống kê - Báo cáo
ISO 9001:2008Công nghệ thông tinBảo hiểm xã hộiChứng thư sốCông khai ngân sáchĐánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTTĐấu tranh chống diễn biến hòa bình Đường dây nóngHoạt động thanh tra Học tập tấm gương đạo đức HCMKho bạc nhà nước Khánh VĩnhSức khỏe - Y tế

văn bản mới
Liên kết banner

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 671626
Số người trực tuyến
   Hiện có: 128   Khách