A+ A A-   
  27/12/2020 18:45        

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự

          Thực hiện Kế hoạch số 01a-KH/HU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức thông tin thời sự - chính trị trong nước và quốc tế quý IV/2020, từ ngày 17/12 đến 24/12/2020, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho hơn 280 đồng chí cán bộ củ chốtvà đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của 26 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã được Báo cáo viên Tỉnh ủy, Huyện ủy thông tin về tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế thời gian gần đây; phổ biến, quán triệt Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 10/12/2020 của Huyện ủy Khánh Vĩnh về việc yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; kết quả thực hiện trên lĩnh vự Kinh tế- Văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh; nhận diện các âm mưu chống phá đường lối của Đảng và Nhà nước ta trước thời điểm diễn ra Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII; quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về việc bầu cử Tổng thông Hoa kỳ...

          Thông qua Hội nghị, đội nguc báo cáo viên đã giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt tình hình chính trị trong nước và quốc tế; nhận thức sâu sắc thêm đường lối, quan điểm của Đảng và sự chỉ đạo của cấp ủy huyện để từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đối với cộng đồng xã hội…                             

                                                                             Duy Hải - TGHU

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.094
Số người trực tuyến
   Hiện có: 81   Khách