A+ A A-   
  11/12/2020 14:53        

HUYỆN KHÁNH VĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 27/10/2020, tại Hội trường UBND huyện, ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) huyện chủ trì Hội nghị sơ kết công tác CCHC 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký CCHC huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, lãnh đạo Chi cục Thuế Khu vực Tây Khánh Hòa, Công an huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham dự Hội nghị.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ báo cáo tình hình công các CCHC 9 tháng năm 2020

Kết quả công tác CCHC thời gian qua của UBND huyện đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu, thực hiện các giải pháp CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC theo thẩm quyền, mức độ ứng dụng thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện đạt mức cao, thực hiện thành công việc ký số, việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy.Nhiều sáng kiến CCHC, cách làm hay của huyện được áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh như: liên thông giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực cư trú; thực hiện ghép các thông tin của Tờ khai thuế thu nhập cá nhân; trình UBND tỉnh thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC liên thông kết hợp giải quyết thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Kết quả thống kê số hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020 toàn huyện tiếp nhận 5.737 hồ sơ (cấp huyện 779, cấp xã 43.958), đã giải quyết 5.550 hồ sơ (cấp huyện 722, cấp xã 4.828), tỷ lệ 97,38%. Trong đó, giải quyết trước hạn và đúng hạn 5.511 hồ sơ (cấp huyện 714, cấp xã 4.797) tỷ lệ 99,30%. Trễ hạn 39 hồ sơ (cấp huyện 8, cấp xã 31), tỷ lệ 0,70%.

Cấp huyện tiếp nhận 779 hồ sơ, đã giải quyết 722 hồ sơ, tỷ lệ 92,68%. Trong đó, trước hạn và đúng hạn 714 hồ sơ, tỷ lệ 98,89%, trễ hạn 8 hồ sơ tỷ lệ 1,11%. Toàn bộ các hồ sơ trễ hạn thuộc lĩnh vực đất đai. Cấp xã tiếp nhận 4.958 hồ sơ, đã giải quyết 4.828 hồ sơ tỷ lệ 97,38%. Giải quyết trước hạn và đúng hạn 4.797 hồ sơ tỷ lệ 99,36%, trễ hạn 31 hồ sơ tỷ lệ 0,64%.  

Để đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND huyện,

Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì kết luận chỉ đạo

đạt kết quả cao trong thẩm định chỉ số CCHC cuối năm, UBND huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch CCHC năm 2020 đã đề ra:

Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, người nộp thuế, hoàn thành nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI.Tham mưu UBND huyện đẩy mạnh việc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, phấn đấu tỷ lệ giải ngân toàn huyện năm 2020 đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ tiết kiệm chi toàn huyện năm 2020 đạt từ 10% trở lên.

Phòng Nội vụ chủ trì, điều phối các cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính kế hoạch và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn thiện hồ sơ thẩm định chỉ số CCHC của UBND huyện, phấn đấu chỉ số năm 2020 đạt từ 85% trở lên.

Văn phòng HĐND và UBND huyện khẩn trương rà soát danh mục thông tin trên Trang thông tin điện tử cấp huyện; thực hiện đánh giá nội bộ ISO năm 2020; tham mưu Báo cáo KSTTHC năm 2020 đầy đủ các nội dung và đúng thời hạn quy định; tích cực tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện công tác một cửa, một của liên thông trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC để triển khai thực hiện thí điểm trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10345/UBND-KSTT ngày 01/10/2020.

Phòng Văn hóa và Thông tin tích cực tham mưu UBND huyện hồ sơ thẩm định chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã phấn đấu đạt mức Tốt. Tăng cường tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn cập nhật đầy đủ trên Trang thông tin điện tử cấp xã.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ người nộp thuế;đề nghị Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa khi ban hành Thông báo nghĩa vụ tài chính cần phát hành văn bản điện tử với đầy đủ chứng thư số, chữ ký số; đính kèm file Thông báo lên phần mềm Một cửa điện tử, tạo điều kiện để người dân in Thông báo từ phần mềm để đi nộp thuế, nghĩa vụ tài chính. Các công chức, viên chức bộ phận Một cửa có trách nhiệm kiểm tra số tiền trên Thông báo thuế (trên phần mềm Một cửa) và số tiền thực nộp, thực hiện scan chứng từ lên phần mềm và in biên nhận lần hai.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương: khẩn trương rà soát, đánh giá các nhiệm vụ CCHC đề ra năm 2020, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao; thực hiện tự đánh giá công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, cung cấp các tài liệu minh chứng phục vụ việc đánh giá CCHC của UBND tỉnh đối với UBND huyện đảm bảo khách quan, trung thực, đúng thời gian quy định; phấn đấu chỉ số CCHC năm 2020 đạt từ 85% trở lên./.

Minh Phước

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 716.506
Số người trực tuyến
   Hiện có: 48   Khách