Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. Biểu dương, khen thưởng 20 Tập thể và 90 cá nhân tại Hội nghị điển hình tiên tiến
     A+ A A-   
  19/07/2020 16:04        

Biểu dương, khen thưởng 20 Tập thể và 90 cá nhân tại Hội nghị điển hình tiên tiến

Sáng ngày 14/7, Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hương - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Việt - Chủ tịch LĐLĐ huyện; các đồng chí là Trưởng phó Ban các Ban ngành đoàn thể LĐLĐ tỉnh, huyện và đặc biệt là có 80 đại biểu điển hình tiên tiến được lựa chọn từ 77 công đoàn cơ sở.

Đồng chí Trần Thị Hương - Chủ nhiệm UBKT/LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Trong những năm qua, LĐLĐ huyện thường xuyên tuyên truyền, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"; Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động, phong trào "Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phòng trào"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới",...      

          5 năm qua, trong phong trào Học tập nâng cáo trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Các Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia với chính quyền xây dựng Kế hoạch, sắp xếp, tạo điều kiện cho trên 1,330 lượt cán bộ công nhân viên chức lao động được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Phong trào thi đua"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã trở thành động lực thúc đẩy chị em phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,...Với những nổ lực phấn đấu trong  năm qua đã có rất nhiều tập thể, cá nhân được huyện, ngành biểu dương, khen thưởng: cờ thi đua cho 21 lượt tập thể, danh hiệu "Lao động xuất sắc" cho 99 lượt tập thể, 116 cá nhân; "Lao động tiên tiến" cho 337 lượt tập thể, 5,351 lượt cá nhân, "Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 411 lượt cá nhân; Hàng năm tỷ lệ CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 78,5%, hoàn thành nhiệm vụ 1,5%; ....

Các cá nhân được biểu dương tại Hội nghị

          Nhân dịp này, LĐLĐ huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 20 tập thể và 90 cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020.

          Bích Chinh

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 798897
Số người trực tuyến
   Hiện có: 102   Khách