A+ A A-   
  10/08/2020 09:25        

Huyện Khánh Vĩnh: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận cơ sở.

Sáng ngày 29/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận cơ sở tháng 7 tại UBMT xã Khánh Đông. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Quang – Phó Chủ tịch UBMT huyện – Chủ trì; đồng chí Phạm Công Hoàng – Phó Bí thư xã Khánh Đông  và các đồng chí trong Ban Thường trực UBMT các xã, thị trấn.

UBMT các xã, thị trấn báo cáo tóm tắt hoạt động tại địa phương

Hầu hết Mặt trận các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Công tác từ thiện xã hội được quan tâm thực hiện, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm chăm lo. Bên cạnh đó, MTTQVN các xã, thị trấn tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19… Các hoạt động này đã góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tại hội nghị, UBMT các xã, thị trấn cũng đã thông tin nhanh về công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng đại hội Đảng cơ sở, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp: báo cáo kết quả công tác giải quyết đơn thư tố cáo, công tác giám sát của Mặt trận, công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid – 19.

Đồng chí Nguyễn Quốc Quang – Phó Chủ tịch UBMT huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Quang – Phó Chủ tịch UBMT huyện đề nghị trong thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; Tiếp tục phối hợp với Đoàn thể thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020, đặc biệt là tiếp tục giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid – 19 đang được tiếp tục đề xuất hỗ trợ; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” trong các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

        Thu Hà         

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016653
Số người trực tuyến
   Hiện có: 59   Khách