A+ A A-   
  20/05/2020 21:39        

BAN CHQS HUYỆN KHÁNH VĨNH TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN BINH CHỦNG NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện năm 2020, từ ngày 11/5 đến ngày 22/5/2020, Ban CHQS huyện Khánh Vĩnh tổ chức huấn luyện cho Dân quân các binh chủng Pháo binh và Công binh của huyện.

Đồng chí Thiếu tá Hồ Viết Duyệt phó Chỉ huy trưởng - TMT Ban CHQS huyện khai mạc khóa huấn luyện

Tại khóa huấn luyện lần này, các cán bộ, chiến sỹ dân quân binh chủng được trang bị kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam; Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2020; Đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đội hình đội ngũ; đảm bảo an toàn trong huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và huấn luyện làm nhiệm vụ A2, diễn tập, hội thi, hội thao; dân quân làm nhiệm vụ ứng cứu sập đổ công trình; dân quân làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy; huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành…Đặc biệt thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu huấn luyện nhằm đánh giá kết quả đúng thực chất, chất lượng, trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân binh chủng tại các địa phương.

            Thông qua huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sỹ dân quân các binh chủng nắm chắc các nội dung cơ bản về chính trị, quân sự, kỹ thuật và chiến thuật chuyên ngành từ đó nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng dân quân góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Từ đó nâng cao trình độ và khả năng sử dụng các loại vũ khí thiết bị theo biên chế của từng binh chủng góp phần vào khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện./.

                                                                                                                  Lê Minh Bản

 

Liên kết banner

văn bản mới
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 1016423
Số người trực tuyến
   Hiện có: 317   Khách